Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
15

НПО Профил

2 И

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

съдействие за издигане образователното равнище на млади и талантливи българи посредством оказване на помощ и съдействие при обучението им в страната и чужбина; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация; насърчава и подкрепя стопанските инициативи на младите хора; подпомага разпространението на знания, образование и информация с отворен и достъпен характер.