Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
03

НПО Профил

АЙКИДО КЛУБ-ФУДОШИН ДОДЖО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да подпомогне развитието на гражданското общество, чрез мероприятия, инициирани и осъществяване от неговите членове и симпатизанти; да съхранява духовните ценности на гражданското общество и чрез образователни методи от различно общество ги популяризира; както и за ползата занимания с айкидо; сдружението има задачата да се грижи за комплексното и хармонично израстване на своите членове; да защитава правата и интересите на членовете си и издига авторитета на тяхната дейност.