Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
06

НПО Профил

"НАДЕЖДА 7" СОПД

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подпомага и приобщава към обществото- деца, младежи, семейства и възрастни хора, които са в неравностойно положение; развитие и оформяне на личността и духавните ценности на деца и младежи, които са лишени от родителска грижа и които живеят в нездравословна или липсваща семейна среда; създаване на среда и блогоприятни условия за издигане на интелектуалното и културно равнище на лицата, намиращи се в неблагоприятно материално и социално положение; развитие на морални качества и способности за критично мислене, самостоятелност и морална отговорност у младите хора и такива, лишени от родителска грижа; организиране и осъществяване на материална помощ за нуждаещи се деца, семейства и възрастни хора; осигуряване и обезпечаване полагането на неотложни битови и медицински грижи за болни, възрастни, страдащи и други, намиращи се в особено затруднено положение лица; борба с наркоманията и други вредни пристрастия, както и последствията от тях, особено за подрастващото поколение; защитава правата на възрастните и социално слабите хора в обществото; мотивиране и активно включване в обществения живот на хора и групи от хора, които са се отчуждили, вследствие на различия от социалне, културен, религиозен или здравословен характер.