Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26

НПО Профил

Подарете книга

Подарете книга

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Проблеми на децата
Социални услуги

Мисия на организацията
ПОДАРЕТЕ КНИГА започна с осем книги подарени от Благовеста Пугьова на едно детенце, Мелани. „Научих най-ужасяващите случки за сираци от работата си в едно телевизионно предаване (Отечествен фронт). И все исках да направя нещо за тях, защото виждах, че хората гледат предаванията с интерес както гледат „Биг брадър“, но никой не се обаждаше да им помогне.

Тези първи осем книги ги надписах всичките с “Важно е да се чете”, “Продължавай да четеш”, “Не спирай да четеш, моля ти се” и т.н. Тя не осъзнаваше колко е важно, никой не беше й го казал. И когато се прибрах вкъщи, един приятел, поетът Ивайло Добрев ми каза „Много хубаво нещо си направила, Блага, велико!“, а аз му отговорих, че не трябва да е за едно дете, а за всички, които си нямат родители и приятели, които да им отворят очите за книгите, да им покажат как хубаво се мечтае с книгите. Веднага направих страница във фейсбук ПОДАРЕТЕ КНИГА и потърсих доброволци, които да събират книги и в другите градове.“

И така, доброволец след доброволец и дом след дом, продължаваме.

Цели на организацията
Улеснява логистиката между децата от домовете за деца лишени от родителска грижа/"Домовете"/ и хората, които искат да им помогнат с книги, дрежи или добра дума и съвет; организира личен контакт между децата и хора, които биха били добър пример за тях чрез четения или други мероприятия в Домовете или в проблемни училища; подбуди в общественото и медийното пространство дискусии за въпроси, касаещи проблемите на децата- като на тези в социални домове, така и на тези, които имат проблемни семейства; предоставя информация по всички въпроси, касаещи децата в неравностойно положение/ в т.ч. домашно насилие, адаптиране, професионално развитие, осиновяване/. Стимулира децата да комуникират с институциите, които са създадени за да им помогщнат.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2010

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Улеснява логистиката между децата от домовете за деца лишени от родителска грижа/"Домовете"/ и хората, които искат да им помогнат с книги, дрежи или добра дума и съвет; организира личен контакт между децата и хора, които биха били добър пример за тях чрез четения или други мероприятия в Домовете или в проблемни училища; подбуди в общественото и медийното пространство дискусии за въпроси, касаещи проблемите на децата- като на тези в социални домове, така и на тези, които имат проблемни семейства; предоставя информация по всички въпроси, касаещи децата в неравностойно положение/ в т.ч. домашно насилие, адаптиране, професионално развитие, осиновяване/. Стимулира децата да комуникират с институциите, които са създадени за да им помогщнат.