Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22

НПО Профил

ВТ Ивентс

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство

Мисия на организацията

Цели на организацията
Да подпомага работата на съврменни български и чуждестранни творци и по този начин да подкрепя развитието на разнообразно и стойностно съвременно изкуство и култура; да популяризира артистичини подходи и алтернативни практики в сферата на културата и изкуството и да съдейства за тяхното утвърждаване в публичната сфера; да работи за активизирането на културния диалог на регионално, национално и международно ниво; да работи за развитието на гражданското самосъзнание и гражданското общество в страната; да работи за приобщаване на гражданите към европейските ценности и практики; да подкрепя млади творци и нови форми в изкуството и културата; да популяризира ролята на изкуството в ежедневието; да популяризира съмременно изкуство и култура извън страната.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2019

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подпомага работата на съврменни български и чуждестранни творци и по този начин да подкрепя развитието на разнообразно и стойностно съвременно изкуство и култура; да популяризира артистичини подходи и алтернативни практики в сферата на културата и изкуството и да съдейства за тяхното утвърждаване в публичната сфера; да работи за активизирането на културния диалог на регионално, национално и международно ниво; да работи за развитието на гражданското самосъзнание и гражданското общество в страната; да работи за приобщаване на гражданите към европейските ценности и практики; да подкрепя млади творци и нови форми в изкуството и културата; да популяризира ролята на изкуството в ежедневието; да популяризира съмременно изкуство и култура извън страната.