Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
07

НПО Профил

АННА- ФОЛКАРТ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие и утвърждаване на духовните ценности на гражданите; подпомагане на културния живот в област велико Търново; популяризиране на българско изкуство и култура в страната и чужбина.