Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
15

НПО Профил

EКСТРИЙМ-СЪРФ КЛУБ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

:Развитие,популяризиране и утвърждаване на водните спортове-уиндсърф в Община Несебър; повишаване на физическата култура на подрастващото поколение и възпитание в него на духовно и естетически ценности в интерес на обществото.nn: