Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

Каритас България

Каритас България

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Насърчаване на дарителството/доброволчеството

Мисия на организацията
Мисия на "Каритас България"

Създадена през 1993, с решение на Епископската конференция на Католическата църква в България, "Каритас България" е федерация на независими епархийни католически организации. Целта на Каритас България е подкрепа на нуждаещите се за изграждане на хуманно общество. В изпълнение на това, "Каритас България" подкрепя своите организации членки, които извършват социална дейност чрез своите структури по места.

Цели на организацията
Основните цели на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ са:
1. Да координира дейността на организациите членки на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ .
2. Чрез своите членове да подпомага духовно и материално хора, нуждаещи се от помощ при природни бедствия и войни, болни и социално слаби - възрастни хора, деца и младежи в риск и с увреждания, бездомни хора, самотни майки, бежанци и мигранти.
3. Чрез своите членове да полага усилия за нравствено и духовно развитие на своите съмишленици, симпатизанти и последователи, да защитава техните човешки права.
4. Да съдейства на Католическата църква в усилията й да подпомага нуждаещите се, тяхната социална интеграция и личностната им реализация.
5. Да обединява католическата християнска общност на принципа на трите добродетели: любов към ближния, правда и милосърдие.
6. Да съдейства за преодоляване на чувства на ненавист и неразбирателство в обществото.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2019

Описание
В България има много възрастни хора, които, забравени в своя дом, тихо преживяват старините си. До вчера активни, от днес притихнали и болни, преживяват скромно с насъщния. Бедността и самотата са сред капаните, в които често попадат. Ако към тях прибавим и болестите, които почти задължително ги връхлитат, както и отсъствието на близки и роднини, които да са им в подкрепа, картината от нерадостна става трагична.
За възрастните хора обаче има алтернатива. За тях „Каритас“ реализира услугата „Домашни грижи“, благодарение на която възрастните хора получават професионални (здравни и социални) грижи, внимание и разбиране в своите домове, а с това и сигурност, че могат да изживеят старините си достойно.
Услугата се извършва от мобилни екипи от медицински сестри и социални помощници, които посещават възрастния човек в дома му и му помагат в ежедневните грижи за здравето, хигиената и социалния му живот. Сътрудниците на „Каритас“ посещават възрастните хора няколко пъти месечно, ежеседмично, а в някои случаи и ежедневно.
През годините „Каритас“ създаде 9 центъра за Домашни грижи, като мобилните екипи към тях осигуряват професионални домашни грижи на възрастни хора от 14 населени места, от които 6 града (Русе, Белене, Пловдив, Раковски, София и Малко Търново) и 8 села (Бърдарски геран, Гостиля, Житница, Дуванлии, Калояново, Стоилово, Звездец, Граматиково).
Освен че предоставят професионални грижи, сътрудниците на „Каритас“ се отнасят към възрастния човек с разбиране, внимание и с топло отношение и усмивка отнемат болката, разсейват самотата и осмислят монотонните и не леки дни на старостта му. Нерядко тe са единствените хора, с които той има контакт. И затова са и негови близки – онези, които ще подържат ръката му, ще му разкажат нещо и ще изслушат неговите думи.
Благодарение на Домашни грижи на „Каритас“:
• Възрастният човек изживява старините си в своя собствен дом.
• Възрастният човек получава грижи и подкрепа от специалисти.
• Предотвратява се постъпването на възрастния човек в болнични заведения и специализирани институции, като старчески домове.
• Възрастният човек получава грижи, внимание и разбиране, а с това и спокойствие, уют и сигурност, от които има най-голяма нужда в своето ежедневие.
• Възрастният човек живее достойно.

Възрастният човек е като детето – той вижда със сърцето си, усеща с душата си и се радва на малките неща. Пътят, който е изминал досега, е достоен за уважение. Емоциите, които е изживял, са нашият житейски урок. Неговата лична история е историята на нашето съзряване. Затова поискайте да я научите. И я чуйте със сърцето си.

Бъдете част от нашата кауза. Нека заедно помогнем на възрастните хора да изживеят старините си достойно. Защото СМЕ ХОРА и защото правото на достоен живот е изконно за всеки човек.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
200 001 - 500 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Актуални дейности
- Бедността сред нас (проучване)
- Кампания в подкрепа на възрастни хора "Защото СМЕ ХОРА""
- Училище на "Каритас"
- Подкрепа за бежанците и мигрантите
- Регионално партньорство за развитие на социалното предприемачество в "Каритас"
- Подготовка на екипите на "Каритас" за действие при бедствие

Приключили дейности:
- 2020 - MIND - Миграция, взаимодействие, развитие
- 2019 - SOCIETIES - „Засилване капацитета на гражданското общество за работа с хора с увреждания в Югоизточна Европа“
- 2019 - Българският миграционен парадокс (издание)
- 2018 - Домашни грижи за възрастни хора (издание)
- 2018 - Младите хора в Европа между надеждата и отчаянието (издание)
- 2017 - Еднакви в различието - (издание)
- 2015 - Бедността сред нас – развитие на социалните услуги (издание)
- 2015 - "Защото СМЕ ХОРА!" - кампания в подкрепа на възрастни хора
- 2014 - Проект: Изграждане на капацитет на екипите за действия при бедствия на „Каритас” от Югоизточна Европа
- 2014 - ДОСТЪП - Осигуряване на пълен достъп до националната образователна система за търсещи закрила и бежанци
- 2013 - Подкрепа за институционална устойчивост на Центровете за Домашни грижи на Каритас

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Основните КАРИТАС БЪЛГАРИЯ са:n1. Да координира дейността на организациите членки на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ .n2. Чрез своите членове да подпомага духовно и материално хора, нуждаещи се от помощ при природни бедствия и войни, болни и социално слаби- старци, сираци, бездомни, безработни, изоставени лица и други.n3. Чрез своите членове да полага усилия за нравствено и духовно развитие на своите съмишленици, симпатизанти и последователи, да защитава техните човешки права.n4. Да съдейства на Католическата църква в усилията й да подпомага нуждаещите се, тяхната социална интеграция и личностната им реализация.n5. Да обединява католическата християнска общност на принципа на трите добродетели: любов към ближния, правда и милосърдие.6. Да съдейства за преодоляване на чувства на ненавист и неразбирателство в обществото.nnСредствата за постигане КАРИТАС БЪЛГАРИЯ са:n1. Доставяне на хуманитарна помощ при нужда.n2. Създаване на центрове за медицинско обслужване на социално слаби, изоставени, сираци, бездомни и други.n3. Създаване на система за патронаж по домовете с медицинско обслужване и храна за болни, социално слаби и изоставени.n4. Създаване на приюти за бездомни с предоставяне на храна и медицинско обслужване с регламентиран престой.n5. Създаване на места за отдих и профилактика на социално слаби, сираци, изоставени деца с физически и психически увреждания.n6. Създаване на информационна система за проучване на социалните нужди на населението.n7. Развиване на конкретни социални програми и проекти на национално ниво за подпомагане на населението в съответствие с нуждите на определени социални групи