Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
12

НПО Профил

БОКСОВ КЛУБ КАСИУС КЛЕЙ

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие на олимпийския и професионалния бокс във всички възрастови групи; създаване на условия за високо спортно майсторство; участие в държавните първенства и международни състезания; подпомагане развитието и утвърждаването на духовните ценности и физическата култура на децата, младежите и мъжете практикуващи олимпийския и професионалния бокс; създаване на среда за изява на таланта и неговата по-нататъшна реализация.