Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

АЙ РЪН

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Осигуряване на леснодостъпни условия за масов спорт за всички, без ограничения във възраст, пол, умения, социална и професионална принадлежност; популяризиране на масовия спорт - повишаване на броя активно спортуващи хора в обществото, насърчаване на начинаещи и възпрепятствани; повишаване на честотата и качеството на спортните тренировки и инициативи, повишаване на образоваността, информираността и знанията на спортуващите, защита и развитие на техните интереси иnпотребности; подобряване на общественото здраве и повишаване на здравната култура, превенция и предотвратяване на негативни тенденции, намаляване на социално значими заболявания сред населението, повишаване на общественото съзнание и отговорност към спорта и здравето; подпомагане личностна и социална реализация на млади хора и хора в неравностойноnположение ; опазване на природата и околната среда, повишаване на общественото съзнание и отговорност; насърчаване на сътрудничеството с български и чуждестранни сходни организации с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата и масовия спорт, както и да стимулира диалога между спортуващите от всички възрасти от страните членки на ЕС; популяризиране, насърчаване и утвърждаване на доброволческа дейност.