Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18

НПО Профил

ЖЕНИ ЗА МИЛОСЪРДИЕ - РОМА

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да организира и подкрепя жените от всички етнически групи , техните деца и семейства, всестранна помощ на нуждаещи се жени във всички възрастови групи , осъществяване връзки и взаимодействие с организации и лица, които осъществяват дейност сродна с тази на фондацията, квалификация и преквалификация, обучение и възпитание на децата от всички етнически групи .