Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
27

НПО Профил

А АСКЕЕР

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Популяризацията, подпомагането и развитието на театралното изкуство, киноизкуството, телевизионния театър, литературата, музиката и другите изкуства, обединява опита, знанията и интересите на дейците на театъра и другите изкуства и способства за осъществяване на сътрудничество с обществени, държавни и частни организации със способи и средства.