Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
24

НПО Профил

БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "СВЕТКАВИЦА"

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Масовото развитие на баскетбола в община Търговище; високото спортно майсторство; популяризиране на баскетболната игра сред всички слоеве на населението; повишаване на квалификацията на кадрите.