Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
16

НПО Профил

"СПОРТЕН КЛУБ ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ, СИЛОВ ТРИБОЙ И КУЛТУРИЗЪМ БЯЛА МЕЧКА"

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да насочва, координира дейността по издигане равнището на спортното майсторство в областта на вдигане на тежести и да създава условия за развитието на този спорт; да се застъпва и отстоява пред обществени, държавни, общински и трети лица за бързо и благоприятно решаване на всички въпроси, засягащи интересите на членовете на клуба, треньорите, специалистите и любителите; ще осъществява връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни национални и чуждестранни клубове, организации, сдружения и търговски дружества за постиаген на общи , ще осъществава връзки и обмяна на опит в областта на вдигането на тежести за изучаване и използване на постиженията им.