Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17

НПО Профил

БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ - СТАРА ЗАГОРА

Сдружение – спортен клуб/федерация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да развива, популяризира и утвърждава физическото възпитание и спорта, и в частност спорта баскетбол, да пропагандира и разпространява спорта баскетбол, да съдейства за разширяване на участието на организирания спорт и други спортни дейности и сътрудничи с държавата и общините в подпомагането на спортното развитие, борбата срещу употребата на допинг и насилието, откриването и подпомагането на спортните таланти и подготовката на спортно - техническите кадри, да предоставя своите членове пред държавните органи, вътрешни и международни спортни организациии.