Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
19

НПО Профил

Асоциация УНИКАЛ

Асоциация УНИКАЛ

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Здравеопазване, права на пациента
Младежки въпроси, политики и изследвания
Проблеми на децата

Мисия на организацията
Нашата мисия е да предлагаме актуална, професионална информация, консултиране, обучения и превенция както за професионалисти от психологически, педагогически, медицински, социални и сходни сектори, така и за страдащите от хранителни нарушения, за близките им, както и за всички засегнати от мании за: диети, слабост, перфектна фигура, ниско тегло или нереалистични социални стандарти съсредоточени изключително върху външната физическа красота, както и последствията им: нереален телесен имидж, лоша себе-оценка, ниско самочувствие и липса на самоувереност.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2010

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи