Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
27

НПО Профил

Асоциация на локомотивните машинисти

Асоциация на локомотивните машинисти

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Браншови организации
Насърчаване на икономическото развитие
Професионални организации

Мисия на организацията
Ние в САЛМ работим за постоянното повишаване и поддържане на висока удовлетвореност на своите членове, като им предлагаме поддръжка на техните изисквания за просперитет с доказано качество и репутация, което е обезпечено с професионализъм. САЛМ предлага амбиция за иновативност и прилагането на висок стандарт във всички дейности.
Ние развиваме съвременен тип организация, което чрез икономическата си ефективност позволява поддържане на високотехнологично, реинвестиционно ноу-хау и държи организацията в съзнанието на своите членове, като символ за благонадежден партньор.

Цели на организацията
Сдружението е учредено със следните цели:
1. Да подпомага професионалното развитие на локомотивните машинисти и да разширява обмена на техническа и правна информация;
2. Да разработва и утвърждава критериите за професионализъм на локомотивните машинисти;
3. Да утвърждава етичните и научни стандарти в областта на железопътния транспорт;
4. Да подпомага и развива професионалното образование в областта на железопътния транспорт;
5. Да защитава правата и интересите на локомотивните машинисти, помощник машинисти, деломайстори и инструктори в България.
6. Да популяризира сред широката общественост работата и професията на локомотивния машинист;
7. Да установява и развива връзки със сродни български и международни организации.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2008

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи