Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
08

НПО Профил

Сдружение с нестопанска цел ”ОБЩНОСТ КАУЗИ И НАЧИНАНИЯ”

Сдружение с нестопанска цел "ОБЩНОСТ КАУЗИ И НАЧИНАНИЯ"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на икономическото развитие
Образование
Друго

Мисия на организацията
Да подпомагаме развитието на силните страни на характера на децата в България чрез образователни дейности и ресурси.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2011

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи