Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
04

НПО Профил

Читалище.то

Читалище.то

Читалище
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Образование
Развитие на местни общности, квартални сдружения

Мисия на организацията
Читалище.то е учредено през ноември 2014 година и е регистрирано по Закона за народните читалища като организация в обществена полза през февруари 2015 година. Основна цел е създаване на алтернативно пространство за култура, срещи, дискусии и препотвърждаване на ролята на читалищата като уникален център за изграждане на общности чрез съвместни дейности. Читалище.то си поставя амбицията заедно със съмишленици и партньори да трансформира ролята на читалищата и да участва в процесите на създаване на активни граждани.

Цели на организацията
Основните цели на Читалището са:
Образователна - насочени сме към езиково, технологично, гражданското образование и обучение. Създаването, разработването и прилагането на нови методи на ефективно обучение. Популяризирането на модерни образователни практики, които са доказано ефективни в световен мащаб. Водени сме от убеждението, че България има нужда от грамотни, знаещи и информирани граждани от всички поколения.
Културно-артистична – искаме да бъдем платформа за създаване на модерно изкуство – театър, кино, танци, изобразително изкуство. Искаме да срещним различните поколение творци и да запалим онези, които мечтаят да бъдат такива. Да улесним срещата между твореца и публиката и да мотивираме публиката да бъде творец.
Четене и литературно творчество – основна част от читалищната ни деи?ност е развиването на традиционна и онлаи?н библиотеки, издателската деи?ност и предлагането на качествени книги, справочници и периодични издания.
Информационна – бързата и качествена информация е основна ценност на модерното общество. Вярваме, че модерното читалище трябва да съчетава традиционната културно-образователна деи?ност с предоставянето на обществото.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2015

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
5 000 - 20 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Медийна грамотност
Буккросинг
Поети в кадър
Предприемачество
Популярна наука
Пътешествия с Читалище.то
Истории от Читалище.то