Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22

НПО Профил

Под Лупа

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Защита на човешки права
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Развитие на местни общности, квартални сдружения

Мисия на организацията
Мисията на новоучреденото сдружение е развитие и популяризиране на ценностите на гражданското общество, координниране усилията на гражданите за диалог с местната и държавна власт, както и подпомагане на хората в неравностойно положение, уязвими групи от хора, хора подложени на дискриминация.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2007

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи