Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

Млади изследователи за младежко развитие

Млади изследователи за младежко развитие

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Младежки въпроси, политики и изследвания
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Образование

Мисия на организацията
Сдружението има за цел да открие, насърчи и приложи устойчиви и активни мерки за развитие по отношение на качеството на живот. Стремим да бъдем максимално отговорни и активно обществени по отношение на културното, образователно, социално и екологично развитие.

Цели на организацията
Нашата организация е създадена през пролетта на 2015 година от млади и ентусиазирани хора, чийто цели и мечти са свързани с промяната на начина на живот на младите хора, тяхната мотивация за личностно и професионално развитие и изграждането на едно адекватно гражданско общество. На 22.07.2015г., в гр. Смолян се проведе учредително събрание за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел по чл. 19 от ЗЮЛНЦ - Сдружение с наименование “ Млади изследователи за младежко развитие”.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2011

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
• Training course „Innovative tools for young facilitators“ – Смолян, (Октомври 2014); Организатори, спечелен проект от нас по програмата Еразъм+ от ЕС.
• Youth exchange „Personal Development and Human Potential“ – Смолян, (Юли 2015);
Организатори, спечелен проект от нас по програмата Еразъм+ от ЕС.
• Training to start young entrepreneurs on the topic: E platform "Trigger toolbox" – Смолян, (Септември, 2015); Участници.
• Youth exchange „Sustainable development education for cultural and natural heritage“ – Румъния, (Септември 2015); Партньори и изпращаща организация от българска страна.
• Дискусионен форум „Възможности за младите хора от малките населени маста“ – Смолян, (Октомври 2015); Участници.
• Национална младежка среща – Пловдив, (Октомври 2015); Участници.
• Национален Структурен диалог – София, (Октомври 2015); Участници.
• Youth exchange „Taste of Europe“ – Закопане, Полша, (Декември 2015); Участници.
• Локални Младежки Академии – гр. Смолян, (Февруари 2016); Участници.
• Training course „HOID Hours of intercultural dialogue“ – Slovenia, (Февруари 2016); Участници.
• Национална конференция – София, (Февруари 2016); Представители на младите от гр. Смолян.
• Training course „Balkan Identity“ – Румъния, (Април 2016); Партньори и изпращаща организация от българска страна.
• Youth exchange „Europe and youth identity“ – Смолян, (предстоящ през Май 2016); Организатори, спечелен проект от нас по програмата Еразъм+ на ЕС.
• Tranining course "Rhodope by bikes" - Смолян, (предстоящ през Септември 2016);
Организатори, спечелен проект от нас по програмата Еразъм+ на ЕС.