Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
07

НПО Профил

Луминатрикс

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Етнически въпроси
Култура и изкуство
Околна среда

Мисия на организацията
Сдружението осъществява дейност в обществена полза, насочена към обединяване усилията с обществеността, с държавни и общински органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане и развитие на културата, образованието и науката, за утвърждаване на духовните ценности в гражданското общество. Акцентът на дейността е поставен върху културния, духовния и социалния статус на представителите на групи, практикуващи рисково поведение.
При своето участие в разработването на местни и национални стратегии и програми, екипът ни разпространява добрите практики. Обучава и мултиплицира опита си сред организации и колеги.
Луминатрикс е устойчива организация, както във времето, така и в общественото и междуинституционалното пространство.

Цели на организацията
Целта на сдружението е да се създаде Единен Център за Култура, Изкуства и Национални Идеали.

За изпълнение на целта Сружението работи по три основни направление, водещи до създаване на ЕЦКИНД.

Първото направление е работа в сферата на културата, изкуството и забравените занаяти. За напомняне на нашата национална и културна идентичност. Участия и организация на тематични пленери и работилнички.

- изложби на изобразително изкуство, скулптура, фотография, инсталации, графика и векторна графика.

- пленери на автори, работещи в областта на изкуствата;

- създаването на пратформа представяща съвременни автори - собствено електронно портфолио;

- осъществяването на образователни програми;

- организирането на семинари, дискусии;

- набиране членове на сдружението;


Второто направление е работа с малцинства и хора в неравностойно положение.
- социализация и интеграция в обществото на деца и младежи в риск
- разяснителни дейности относно нуждата от грамотност
- първи стъпки в културата /детски театри и т.н./
- килийно училище за всяка възраст
- обучение в различни занаяти - обущарство, фризьорство, дърводерство, шивачи и т.н.....
- интеграция на миналите обучение в сферите на икономиката
- популяризиране на резултатите от работата с деца на улицата с цел стимулиране изграждането на подобни структури
- социално производство /изработка на играчки от естествени материали, продукти и аксесоари от дърво, коноп, лен,/ и реализацията му.
Наемане и създаване на физически магазин и онлайн платформа - Вещи Срещу Обществено полезен Труд. Т.е. Платформа, на която хората ще могат да качват различни вещи и техника, която искат да дарят, като срещу това ще има определена цена заобществено полезен труд. Например 1 диванче -10 часа и т.н. Това ще е от помощ както за малцинствата, така за студенти, бежанци и хора в неравностойно социално положение.

Третото направление е зелено.
То касае културата ни като българи и европейци - първи стъпки в зеленият мениджмънт.
Могат да се канят лектори от чужбина за да доразвият този сектор в България.
Информационни статии и форуми от къде и как идват стоките. Хората да получат знание и разбиране за вредата от неща, за които не са предполагали.Съвети какво да направим за да имаме екологично ежеднивие и бит в дома си - какво и как да ползваме. Може допълнително да се обяви конкурс напр. "Как да намалим вредностите в ежедневието си?!" с награден фонд за да се увеличи активносстта.
Нуждата от холистичен поглед на човешкото здраве в неблагоприятната околна среда.
Лекции и консултации с нутриолози и арт медици.
Създаване на физически и онлайн магазин за супер храни, еко продукти и облекла и обувки /от коноп, лен и органичен памук.../

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
Проект на дружество „Луминатрикс“ за съвместни дейности по ТГС България - Сърбия с "Еснаф"
Юни 2016 г. запознанство и обсъждане на общи дейности с Еснаф
Юли 2016 г. подписване на партньорски договор
Октомври 2016 г. представяне на сръбският партньор на традиционни български заняти, фолклорна история и музика.
В търсене на различието, намираме общото!
За целта на проекта и изграждането на този мост, който ще заобиколи всички граници за да свърже нашия бит и култура предвиждам като начало:
1. Намиране и наемане на занаятчии и обучители в областа на тъкачеството, грънчарството и други приложни изкуства. Оборудване с необходимите уреди и пособия с цел безпроблемното нагледно обяснение и предаване на знания на всички желаещи.
2. Сформиране на групи от желаещи да изучават различни приложни техники. Последващо обучение.
3. Разменни начала с партньора. Общи работилнички. Наши преподаватели ще обучават сръбските учениците и обратно.
4. Обявяване на конкурс с награден фонд за най – креативни изделия в различните категории и възрасти.
5. Обща платформа на български, сръбски и английски език, на която ще бъдат публикувани всички снимкови материали от общите ни дейности, както и за всеки поотделно. С представяне на всеки един занаят или приложна техника от двете страни. Представяне на всеки един участник или ученик и изграждане на негово собствено портфолио.
6. Представяне на нови български и сръбски филми
7. Представяне на най – новите детски български и сръбски книги. Канене на писателите.
8. Задаване на теми и създаване на платна и картини от български и сръбски млади таланти.
9. Обявяване на конкурс с награден фонд за най – талантливите художници.
10. Общ фестивал на българо – сръбския мост на културата. С участите на наши и сръбски актьори. Дегустации на традиционни храни и вина, заключителен фолкрорен концерт. Раздаване на наградите. Приемане на нови членове на Луминатрикс.
11. Наемане на преводач.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи