Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
01

НПО Профил

Читалище ”Развитие 2004”

Читалище "Развитие 2004"

Читалище
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Етнически въпроси
Младежки въпроси, политики и изследвания
Читалищни дейности

Мисия на организацията
Мисията на Читалището е да осигурява достъп до информационните технологии,да подпомага промените в образователните и обучителни процеси , да съхранява националното културно наследство и да посредничи между гражданите и местните власти.

Цели на организацията
Влизане в Читалището на разнородни социални групи от хора-социално слаби с различна професионална подготовка.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2007

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи