Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
07

НПО Профил

Академия УМ

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Образование
Професионални организации
Друго

Мисия на организацията
Мисията на сдружение "Академия УМ" е насочена към популяризиране на медиацията като алтернативен способ за разрешаване на спорове в училищна среда и в обществото; предоставяне на консултации и провеждане на процедури по медиация; провеждане на курсове за медиатори, обучения и семинари по училищна медиация, и други сходни дейности.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2007

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи