Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07

НПО Профил

Активно Бъдеще

Активно Бъдеще

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Младежки въпроси, политики и изследвания
Околна среда

Мисия на организацията
Нашата мисия е да предлагаме алтернативи чрез активна промяна.

Цели на организацията
Визия – свят предлагащ различни форми за алтернативна изява на всеки.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2016

Описание
Активно Бъдеще работи в сътрудничество с 3 партньорски организации от Дания, Великобритания и Латвия с цел проектиране и изпълнение на едногодишен проект, който ще подкрепи младите предприемачи в стремежа им да променят света.

Първата ключова дейност по проекта е интензивен 7-дневен курс на обучение в Дания. По време на този курс 20 млади целеустремени творци на промяната от 4 различни държави, ще бъдат вдъхновени от успели предприемачи и ще бъдат обучени да започнат своите собствени бизнес идеи / проекти. След обучението, участниците ще имат 6 месеца, в които да “родят” своите проектни идеи. През този период участниците ще имат ментори, които ще ги водят през предизвикателствата и помагат да забележат новите възможности.

Шест месеца по-късно (някъде в края на август 2016 г.) творците на промяната ще бъдат поканени отново за второ обучение. Този път страна домакин ще бъде България. По време на обучението нашите млади предприемачи ще споделят своя опит и поуките, които са научили. Те ще получат допълнителна подкрепа и насоки как да преодолеят някои от основните предизвикателства и как да бъдат успешни в работата си.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи