Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23

НПО Профил

Читалище "Освобождение 1884"

Читалище
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Читалищни дейности

Мисия на организацията
Да подпомага културното развитие на с. Шейново

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2008

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи