Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
28

НПО Профил

Фабрика 360

Фабрика 360

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Образование

Мисия на организацията
Да свързваме хората, предоставяйки им качествена информация и обучения, насочени към практиката.

Вярваме, че ученето може да е забавно!

Цели на организацията
Създаване условия за развитие на предприемачество и иновации, работа с млади предприемачи, стартиращ бизнес и МСП
Разпространение на принципите за развитие на природосъобразен, социално отговорен и открит бизнес
Създаване на общност от хора, желаещи личностно и професионално развитие
Повишаване на компетенции на предприемачите и представителите на НПО сектора и развиване на меки умения като креативност, лидерство, разказвачество, презентационни умения

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2017

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи