Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
18

НПО Профил

Институт за изследвания на мира - Пловдив

Институт за изследвания на мира - Пловдив

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Образование
Проблеми на жените, джендър въпроси

Мисия на организацията
Развитие и утвърждаване на мира и духовните ценности, образованието, науката, културата, гражданското общество, работи по застъпничество на национално и международно ниво по въпросите на мира и сигурността, подпомага и насърчава обучението на младежи, популяризира и подпомага ролята на младите хора по въпросите на мира и сигурността, приета и утвърдена от Съвета за сигурност на Организацията на Обединените Нации с Резолюция 2250, подпомага диалога за запазване на мирни отношения между етнически групи и спомага за помиряването и процеса на сдобряване на хора, преживели конфликт или война, да развива изследователска и консултантска дейност, да повишава информираността на гражданите относно глобални проблеми и техния отзвук по света.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2010

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи