Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
25

НПО Профил

Съвет по иновации при БТТП

Съвет по иновации при БТТП

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на икономическото развитие
Образование
Друго

Мисия на организацията
Връзка между науката и бизнеса

Цели на организацията
- научни
- образователни
- бизнес коопериране

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2017

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Проекти/инициативи - виж на уебсайта