Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

Творческа мрежа за културното наследство

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Насърчаване на икономическото развитие
Образование

Мисия на организацията
Сдружението цели да докаже, че културата във всичките и форми може и трябва да бъде основен инструмент за качествена промяна на социално, икономическо, образователно и морално ниво.

Цели на организацията
-опазване на движимото и недвижимото културно наследство на национално и международно ниво.
-подпомага изграждането и възпитанието на активно гражданско самосъзнание по отношение на културното наследство.
-изява на културното наследство – адекватно експониране, представяне и популяризиране на обекти на културното наследство.
-изграждане на стабилна мрежа и подкрепа на трайното взаимодействие между висококвалифицирани професионалисти в сферата на опазване на културното наследство.
-създаване на устойчиви стратегии и утвърждаване на добри практики за развитие на културното наследство.
-стремеж към въвеждане и проучване на иновации в сферата на опазване на културното наследство.
-интегриране на културното наследство като туристически ресурс.
-сътрудничество с други неправителствени организации.
-алтернативно обучение на студия и млади професионалисти.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2017

Описание
Отворен конкурс за дипломанти в сферата на опазване на архитектурното наследство. Участници от четирите университета в България с изучаване на архитектура. Участниците се състезават в две категории. Едната категория с три премирани проекта, а другата с един премиран. След интернет гласуване се излъчва и любимец на публиката. Всички проекти взимат участив в изложба в залата на Vivacom ArtHall в телефонната палата, гр. София. След приключването на основната изложба всички работи гостуват във ВСУ "Любен Каравелов", Дома на архитекта и УАСГ, гр. София.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Изоставеното културно наследство в България - публикация в международна платформа за културното наследство на югоизточна Европа (SEE Heritage Network).

Прочетете статията - http://www.seeheritage.net/images/article-abandoned_heritage.pdf