Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
03

НПО Профил

АБУЖЕТ

АБУЖЕТ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Друго

Мисия на организацията
Развитие и утвърждаване на общочовешките, духовните ценности и отношенията, свързани с рекламата и развитието на туризма и популяризирането и опазването на околната среда и културното наследство на България и света.

Цели на организацията
Да популяризира в страната и в чужбина възможностите на Република България за развитието на вътрешния и международния туризъм; да разяснява значението на туризма като важен отрасъл на националното стопанство, необходим фактор за опознаване и сближаване на хората по света, за укрепване на международното сътрудничество и мира, стимул за издигане на човешката личност и средство за отдих, физическо укрепване и приятна почивка;да съдейства за развитието и усъвършенстването на пропагандните форми, свързани с туризма в печата, радиото, телевизията и книгоиздаването; да запознава българското общество с туристическите обекти у нас и с различните страни по света чрез средствата за осведомяване, специализирани филми, беседи и вечери, посветени на туризма, както и чрез специфични свои форми на работа по тези проблеми;да осигурява туристическа информация от цял свят чрез създаване на собствена информационна банка;да съдейства за решаването на специфични творчески въпроси на своите членове.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2017

Описание
Целта на проекта „Европейската интеграция за уязвими групи софиянци” е да включи и хората с увреждания в общественото обсъждане на безспорния приоритет, какъвто е Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г., а като прибавена стойност да предостави компетентна сравнителна информация за европейските социални политики и инициативи за интеграция на хора с увреждания.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
5 000 - 20 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи