Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
08

НПО Профил

Свободата на бъдещото изкуство

Свободата на бъдещото изкуство

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Образование
Предоставяне на дарения/грантове

Мисия на организацията
1. Да популяризира и утвърждава съвременното киноизкуство, театър, телевизия и литература в страната и в чужбина;
2. Да създава, разпространява и подпомага опазването на културни произведения в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, киноизкуството и телевизията;
3. Да открива, подпомага и обучава млади таланти в областта на културата;
4. Да развива и усъвършенства образованието в областта на изкуствата и културата;
5. Да инициира и развива културното сътрудничество с държавни, общински, частни и международни организации;
6. Да създава и насърчава връзки между артисти, културни мениджъри, НПО, институции и бизнес за поддържане на културни мрежи;
7. Да изгражда, развива и възпитава аудитории и да стимулира потреблението на културни продукти с висока художествена стойнос;
8. Да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на културните ценности, добрите практики в развитието на културата;
9. Да спомага за развитието интересите и потребностите на младите хора в сферата на културата;
10. Да насочи общественото внимание към културните ценности, към стимулиране на иновативността, развитието и популяризирането на съвременните форми на култура и изкуство, да съдейства за популяризиране и реализация на творчеството на талантливи млади хора в страната и чужбина.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2017

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи