Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
15

НПО Профил

Деца на природата

Деца на природата

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Образование
Околна среда

Мисия на организацията
Сдружение, което развива и разпространява идеите за природосъобразен, самоустойчив и алтернативен начин на живот, здравословно хранене, отглеждане на екологично чиста храна, алтернативни методи за обучение, занаятчийство и изкуство

Цели на организацията
Да развива и разпространява идеите за екологично чисти храни, природосъобразен начин на живот, различни здравословни практики, методи за алтернативно обучение, любителското и професионално художествено творчество и занаятчийство. Да съдейства за създаването и разпространяването на актуален, нов тип взаимоотношения между човека и природата, изграден на идеята за ненасилие над живите същества и незамърсяване на природата.

Да организира семинари, консултации, форуми, изложби, спортни мероприятия и пр., свързани с дейността на сдружението, с теми от екологията, биоземеделието, пермакултурата, алтернативното обучение, здравословното хранене и природосъобразен начин на живот, занаятчийство и други подобни теми.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2011

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи