Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
05

НПО Профил

Фондация ”Клинични проучвания - решението е твое”

Фондация "Клинични проучвания - решението е твое"

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Здравеопазване, права на пациента
IT развитие

Мисия на организацията
Постигане на по-здрав живот чрез иновация и информация.

Цели на организацията
По-добра информираност на обществото за клиничните проучвания (КП) - техните ползи, рисковете за пациентите и начините за включване в осъществяваните в момента КП; Разпространяване на резултатите от осъществени КП и ефекта, който последните биха имали върху науката и съвременните методи на лечение.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи