Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
01

НПО Профил

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Браншови организации
Законодателство, застъпничество, публични политики
Насърчаване на икономическото развитие

Мисия на организацията
Асоциация на индустриалния капитал в България защитава интересите на своите членове пред изпълнителната и законодателната власт на национално и европейско равнище, оказва влияние върху разработването на нормативната база и върху политиките в икономическия сектор, работи системно за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия за създаване на благоприятна бизнес среда и стимулиране на българската икономика като цяло.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2018

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи