Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

НПО Профил

Фондация ”БЕСТ - български турнири по английска реч и дебати”

Фондация "БЕСТ - български турнири по английска реч и дебати"

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Младежки въпроси, политики и изследвания
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Образование

Мисия на организацията
Фондацията промотира гражданско образование и критическо мислене чрез реч и дебати на английски език сред учениците от гимназиален курс.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2011

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи