Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23

НПО Профил

Поколения заедно

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Социални услуги
Друго

Мисия на организацията

Цели на организацията
Целите на Фондацията са:

1. развитието и утвърждаването на духовните ценности, образованието, науката изкуството и културата на гражданското общество в Република България;
2. да създава социални модели и мрежа за интеграция и реинтеграция на хора с увреждания, социално слаби и членове на малцинствени групи;
3. да организира младите хора и да създава условия за тяхната успешна реализация и себеизява;
4. да подкрепя граждански инициативи, съдействащи за участието на обществото в местното самоуправление и процесите на европейска интеграция;
5. организира и провежда социална дейност;
6. осъществява контакти и сътрудничество с български и международни държавни и неправителствени организации;
7. създаване, разработване, организиране, координиране и реализиране на проекти, програми, стратегии и кампании, свързани с оказване и предоставяне на социални услуги, развиване на социална дейност, дейност по закрила и защита на децата и инвалидите;
8. посредничи в процесите на взаимодействие между индивидите и обществото и обединяването им;
9. участва при разрешаване на социални конфликти;
10. извършване на превантивни, поддържащи, защитни и рехабилитационни или корективни действия и социално включване на лица с увредено здравословно състояние; деца в риск; деца в неравностойно положение; лица спрямо, които е приложено насилие; лица с девиантно или деликтвентно поведение; стари хора; самотни родители; социално изолирани индивиди; лица със сексуални или характерови разстройства; лица, зависими от алкохол, наркотици или други психотропни вещества; представители на малцинствени и етнически групи;
11. балансиране на междуличностните отношения в обществото;
12. осигуряване на максимални възможности за пълноценно физическо и духовно развитие на нуждаещите си;
13. осигуряване на ефективен достъп на инвалидите и децата до и получаване на образование, обучение, здравни грижи, рехабилитация, подготовка за трудова дейност;
14. всеобхватно административно обслужване в областта на социалното подпомагане;
15. помощ на социални институции и внедряване на ефективни методи на социализация и рехабилитация на инвалидите;
16. да изгражда и утвърждава автентична и всеобхватна, личностна и обществена морална ценностна система у децата и младите хора, която да се вписва в съвремието на общоевропейските, международните и българските национални ценности и достойнства - чрез прокламирането и утвърждаването на морални ценности, като създава подходяща среда и условия за издигане на тяхното интелектуално, културно и духовно равнище,
17. спомагане просвещението на обществото и възпитанието му в духа на исконните български добродетели и традиционната християнска духовност, гостоприемство и добротворството;
18. взаимодействие с медиите, с цел информация и разкриване на същността и последствията от всякакви форми на дискриминация и насилие;
19. осигуряване и обезпечаване полагането на неотложни битови и медицински грижи за болни, възрастни, страдащи и др., намиращи се в особено затруднено положение лица;

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2020

Описание
От месец май 2017 година до настоящия момент тече този проект.
Повече от 50 на сто от възрастните хора, настанени в социални домове нямат близки роднини, а така също и нямат деца, за да им помогнат с техните грижи. Често срещано в България е, че близки членове на семейството се преместват в други държави, оставяйки възрастните си роднини сами. В резултат на това на много от възрастните хора им предстои да прекарат оставащите им от живота години в самота и изолация. Част от възрастните хора са в разцвета на силите си, способни да бъдат изключително полезни със своите професионални знания и богат житейски опит, които с вълнение биха споделили на младите си събеседници.
Мисия на проекта: Да се намали социалната изолираност на възрастните хора; С положителна енергия и добро настроение, да се върне чувството за пълноценност и усмивка на откъснатите от социалната среда възрастни хора; Да се стопят ледовете между поколенията; Да се ангажират повече хора – студенти, ученици, спортни клубове и професионални колективи – въобще всички желаещи да участват в настоящия проект;
Предмет на проекта и бенефециер: Ежеседмично организирани посещения в социални домове за възрастни хора в гр. Пловдив и областта; Провеждане на приятни разговори с възрастните хора, както и на разнообразни настолни игри – „Не се сърди човече”, шах, карти, четене на литературни творби, художествени дейности, разходки, други любими занимания и … много смях;
Ресурси: В основата на проекта е човешкият ресурс в лицето на добротворците – млади хора доброволци – студенти и ученици, а така също и всеки желаещ, които биха желали да отделят от личното си време за тази общественополезна кауза.
За този проект Фондацията има регистрирана лятна и зимна мисия в платформата https://timeheroes.org/bg „Иди на гости на възрастни хора в социален дом в Пловдив”.
От 20.09.2017 година до 30.05.2018 година тече ЗИМНАТА програма на проекта, а от 01.06.2018 година стартира ЛЯТНАТА.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
ПРОЕКТ „Бабо, разкажи ми”
Проектът се осъществява съвместно с детски градини на територията на в гр. Пловдив.
Мисия на проекта: Настанен в социално заведение възрастен човек, в добро психично и физическо здраве, след уговорка със администрацията на съответната детска градина – за което сътрудничи и фондация „Поколения заедно” – посещава деца в детски групи, в които чете приказки.
Начало на проекта – 07.06.2017 година до настоящия момент.
Първата Детска градина „Зорница” гр. Пловдив с директор г-жа Тинка Ткачова.
Вече две възрастни дами, настанени в Дом за възрастни хора „Св. Василий Велики” гр. Пловдив, посещават деца от детски градини в гр. Пловдив. Първата детска градина е ДГ "Зорница" . Децата ги посрещат развълнувано и са изключително щастливи, че бабите имат желание и време да играят с тях.
Втората детска градина, която отвори врати за този проект е Детска градина „Валентина” с директор г-жа Церовска. Отново тук възрастните дами посещават три възрастови групи деца – запознават се с децата, четат им приказки, задават им въпроси.
Времето, в което прекарват заедно е ценно, както за бабите, така и за децата. Възрастните дами се чувстват удовлетворени, полезни, а за децата това посещение е изключително забавно и полезно!
Едната от бабите продължава да посещава всеки петък децата от ДГ "Валентина", тъй като тя е много близо до дома за възрастни хора.