Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26

НПО Профил

Клуб "Пеещи скали"

Неформална гражданска група
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Здравеопазване, права на пациента
Образование
Околна среда

Мисия на организацията
Да спомага за развитие на личността, групите и обществото чрез изкуство и култура и връзка с природата.

Цели на организацията
1. Да изготви програми за личностно развитие чрез изкуство, култура и връзка с природата..
2. Да популяризира постиженията на културата.
3. Да стимулира участието на гражданите в обществения живот.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2017

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи