Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
27

НПО Профил

Асоциация на професионалните фотографи

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Професионални организации
Друго

Мисия на организацията
Асоциация на професионалните фотографи (АПФ) е неправителствена организация в обществена полза, която има за цел:
- Да обедини професиналните фотографи в единна организация, в ролята на представляващ орган за гилдията;
- Да защитава авторските и трудови права на фотографите;
- Да дефинира ясно термина „професионален фотограф“;
- Да издига и подобрява имиджа на професията в обществото и пред институциите.

Цели на организацията
Асоциация на професионалните фотографи (АПФ) е неправителствена организация в обществена полза, която има за цел:
- Да обедини професиналните фотографи в единна организация, в ролята на представляващ орган за гилдията;
- Да защитава авторските и трудови права на фотографите;
- Да дефинира ясно термина „професионален фотограф“;
- Да издига и подобрява имиджа на професията в обществото и пред институциите.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2018

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи