Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17

НПО Профил

Българска платформа към Европейско женско лоби

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Проблеми на жените, джендър въпроси

Мисия на организацията
Да работи за защита човешките права на всички жени без оглед на раса, език, религия, цвят, етническа принадлежност или др. различия, в съответствие с българското и международното право;

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи