Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
18

НПО Профил

180 Градуса - лаборатория за за иновативно изкуство

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство

Мисия на организацията
Популяризиране на съвременна класическа музика и интердисциплинарни
изкуства в България. Създаване на среда за взаимовръзки и креативна атмосфера между български и
международни творци от различни области в изкуството. Осъществяване на събития и презентация на
музикални и интердисциплинарни творби. Подкрепа на млади български творци.

Цели на организацията
1. да бъде посредник между българските артисти от различни жанрове и различни държавни институции
и стопански субекти;
2. да защитава интересите им пред държавните и общинските органи и власти, институции, организации
и медиите;
3. да спомага за повишаване на качеството на съвременната българска музикална и арт продукция;
4. да подпомага развитието на млади кадри в българската съвременна класическа и експериментална
музика и интердисциплинарно изкуство;
5. да създава условия за насърчаване и развитие на музикалното и интердисциплинарно изкуство;
6. да създава условия за комуникация между творци от всички региони на страната;
7. да спомага за създаването и развитието на комуникационни модели и канали между творците и
потребителите;
8. да работи за създаването и развитието на устойчиви бизнес модели за реализация на българските
музикални и арт продукти в страната и в чужбина;
9. да спомага за опазване и съхраняване на музикалното наследство и да повишава престижа на
българската музикална и арт култура.
8.Участва и съдейства в проекти на правителството в области, сходни с целите на фондацията.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи