Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
12

НПО Профил

180 Градуса - лаборатория за за иновативно изкуство

180 Градуса - лаборатория за за иновативно изкуство

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство

Мисия на организацията
Популяризиране на съвременна класическа музика и интердисциплинарниrnизкуства в България. Създаване на среда за взаимовръзки и креативна атмосфера между български иrnмеждународни творци от различни области в изкуството. Осъществяване на събития и презентация наrnмузикални и интердисциплинарни творби. Подкрепа на млади български творци.

Цели на организацията
1. да бъде посредник между българските артисти от различни жанрове и различни държавни институцииrnи стопански субекти;rn2. да защитава интересите им пред държавните и общинските органи и власти, институции, организацииrnи медиите;rn3. да спомага за повишаване на качеството на съвременната българска музикална и арт продукция;rn4. да подпомага развитието на млади кадри в българската съвременна класическа и експерименталнаrnмузика и интердисциплинарно изкуство;rn5. да създава условия за насърчаване и развитие на музикалното и интердисциплинарно изкуство;rn6. да създава условия за комуникация между творци от всички региони на страната;rn7. да спомага за създаването и развитието на комуникационни модели и канали между творците иrnпотребителите;rn8. да работи за създаването и развитието на устойчиви бизнес модели за реализация на българскитеrnмузикални и арт продукти в страната и в чужбина;rn9. да спомага за опазване и съхраняване на музикалното наследство и да повишава престижа наrnбългарската музикална и арт култура.rn8.Участва и съдейства в проекти на правителството в области, сходни с целите на фондацията.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2019

Описание
180 градуса е едно от най-иновативните събития за съвременно изкуство, случващи се в България. 180 градуса е не само фестивал, но и платформа/лаборатория за съвременна музика, танц, театър и дизайн. 180 градуса е експеримент, който провокира изкуството, публиката, артистите и пространството.
Мисията на екипа на 180 градуса е да предостави условия на млади артисти да развиват иновативните си творчески идеи и да привлече нова публика за тяхното изкуство. От 2014 г. тези събития разнообразяват столичната културната сцена и предоставят по-широк и разностранен избор на публиката през летният сезон.
Идеята на фестивала е обмена на знание, креативни похвати и новости на международната сцена между чуждестранни и български професионалисти в сферата на съвременното изкуство!

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи