Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

НПО Профил

Алабак

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Местни инициативни групи
Околна среда
Физическо възпитание и спорт

Мисия на организацията
Oпазване, развитие и популяризиране на родопския дял “Алабак”

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи