Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
11

НПО Профил

Обсерватория за идеи 2Д

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Образование
Околна среда
Развитие на местни общности, квартални сдружения

Мисия на организацията
Сдружение „Обсерватория за идеи – 2Д“
разработваме и осъществяваме идеи, свързани с развитието и съхранението на духовни ценности, наука, култура, техника и технологии, опазване на чиста околна среда.
Целта ни е да помогнем на хората с идеи да ги реализират и заедно да превърнем България в едно по-добро място за живеене.

Цели на организацията
1. Разработване на алтернативни идеи в областта на науката и технологиите, по-конкретно свързани с изграждането на различни видове енергийни източници.
2. Сътрудничество с национални организации и ведомства, което гарантира стабилност на устоите на Идеите и дейността и открива възможности за разпространение на опит.
3. Съхраняване на българските бит и култура, духовност и самосъзнание.
4. Въвеждане на иновативни идеи за опазване на околната среда, поправяне на вече нанесени щети.
5. Развиване на дейност, свързана с биоземеделие - запазване естествените взаимоотношения между почвата, растенията, животните и човека.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи