Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
12

НПО Профил

Дуросторум-Дръстър-Силистра

Дуросторум-Дръстър-Силистра

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Младежки въпроси, политики и изследвания
Околна среда
Развитие на местни общности, квартални сдружения

Мисия на организацията
Да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики в развитието на гражданското общество, образованието, културата; Да реализира проекти и инициативи, насочени към подобряване на градската среда и (пре)създаване на обществени пространства; Да осъществява младежки дейности и инициативи; Да спомага за развитието интересите и потребностите на младите хора в сферата на технологиите, културата, спорта и други; Да допринася за разбиране на разнообразието на общата европейска култура и общите европейски ценности; Да участва в разработването на местни, регионални и национални стратегии във всички сфери на обществения живот, представляващи интерес и засягащи общността; Да съдейства за изграждането и утвърждаването в обществото и сред младежта на значимостта на музикалната култура; Да съдейства за популяризиране и реализация на творчеството на талантливи млади хора в страната и чужбина; Да участва във всякакви Европейски програми, свързани с целите и дейността на Сдружението.

Цели на организацията
Да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики в развитието на гражданското общество, образованието, културата; Да реализира проекти и инициативи, насочени към подобряване на градската среда и (пре)създаване на обществени пространства; Да осъществява младежки дейности и инициативи; Да спомага за развитието интересите и потребностите на младите хора в сферата на технологиите, културата, спорта и други; Да допринася за разбиране на разнообразието на общата европейска култура и общите европейски ценности; Да участва в разработването на местни, регионални и национални стратегии във всички сфери на обществения живот, представляващи интерес и засягащи общността; Да съдейства за изграждането и утвърждаването в обществото и сред младежта на значимостта на музикалната култура; Да съдейства за популяризиране и реализация на творчеството на талантливи млади хора в страната и чужбина; Да участва във всякакви Европейски програми, свързани с целите и дейността на Сдружението.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2012

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
1. Проект "Самолета_Място" - гр. Силистра, финансиран от Сдружение "Бг Бъди активен" - 2018 г.;
2. Проект "Щастливата пейка" - гр. Силистра, финансиран от Община Силистра по конкурсна сесия „Младежта срещу насилието и наркотиците"- 2018 г.;
3. Проект "PLACEMAKER-и в действие" по конкурсна сесия "Младите за Силистра 2019" на Община Силистра - 2019 г.;
4. Проект "Творческата пейка" по конкурсна сесия на МКБППМН, финансирана от Община Силистра - 2019 г.;
5. Проект "Разбираме ли правата си?" по Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани - България - 2020 г.;
6. Проект "THE AIRCRAFT SOCIAL LAB", одобрен за финансиране от MitOst - Германия по програмата "Actors of Urban Change 2019-21" - 2020 г.;
7. Проект "Партньорство за красива и чиста България", финансиран от Сдружение "Бг Бъди активен"- 2020 г.;
8. Проект "Партньорство за красива и чиста България", финансиран от Сдружение "Бг Бъди активен" - 2021 г.