Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07

НПО Профил

СНЦ Бизнес център Елхово

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Местни инициативни групи
Насърчаване на икономическото развитие

Мисия на организацията
Насърчаване на икономическото развитие

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2010

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи