Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
01

НПО Профил

Детски събития

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Образование
Проблеми на децата

Мисия на организацията
Чрез използване на театралното изкуство искаме да възпитаме в децата добри обноски, толерантност към различните, любознателност,смелост да изявяват себе си и бъдат щастливи.

Цели на организацията
Да достигне до максимален брой деца в градове и села в цялата страна.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2019

Описание
Проекта включваше организиране на детски забавни събития с образователна насока.
Целта беше подтикване на децата да четат книги и изучаване на английски език.Социалния характер на кампанията се състоеше в събиране на книги за деца,които да бъдат дарени на нуждаещи се.
Кампанията ни беше изключително успешна и събрахме много книги и това ни даде възможност да създадем мини библиотеки,които дарихме на 5 педиатрични болници.Освен книги дарихме и ранички за деца в неравностойно положение живеещи в къщи от семеен тип.
Проекта беше представен на централата на Хелен Дорон Европа и получи отлична оценка.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Съвместно с издателство Колибри и издателство Прес осъществихме кампании за популяризиране на нови детски книжки за България.