Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Асоциация Канабиноидна Индустрия за Здравето на Човека

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Браншови организации
Законодателство, застъпничество, публични политики
Насърчаване на икономическото развитие

Мисия на организацията
Защита на правата и интересите на производителите, търговците и пациентите, които имат за предмет или необходимост от производство, търговия и употреба на  канабиноидни продукти на територията на Република България, чрез Законодателна  инициатива, методологична помощ в развитието и утвърждаването на стандартите на  канабиноидната индустрия в Република България

Цели на организацията
/1/ Защита на правата и интересите на производителите, търговците и пациентите, които имат за предмет или необходимост от производство, търговия и употреба на  канабиноидни продукти на територията на Република България;
/2/ Законодателна  инициатива, методологична помощ в развитието и утвърждаването на стандартите на  канабиноидната индустрия в Република България;
/3/ Осъществяване на граждански  ,контрол върху дейността на Министерство на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Народното събрание, Министерски съвет и други държавни органи, органите на местното самоуправление и местна администрация с цел изработването на  адекватно здравно законодателство, въвеждането на добри практики, стратегии и политики, изграждането на качествено нови критерии и модели на отношения и взаимодействие  между участниците в системата на здравеопазването;
/4/ Въвеждане на иновативни  технологии за развитието на канабиноидалната индустрия и контрол на всеки етап;
/5/ Създаване на проект за приравняване с Европейската листа за коноп и прилагане на  европейските норми за потентност на семената.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2011

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи