Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
18

НПО Профил

Ареа 05 Дистрикт 30 Зонта Интернешънъл

Ареа 05 Дистрикт 30 Зонта Интернешънъл

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Защита на човешки права
Проблеми на децата
Проблеми на жените, джендър въпроси

Мисия на организацията
Zonta International е водеща
световна организация от професионалисти,
които овластяват жените по света,
посредством служба и застъпничество

Цели на организацията
1. Формира, изразява и защитава справедливостта и зачитането на човешките права на регионално, национално и интернационално ниво. 2. Оказва помощ и партнира с всички държавни и обществени организации и физически лица, които работят за подобряване социалното, икономическото, политическото, здравното, професионалното и правно положение на жените. 3. Обсъжда и предлага идеи за възможно най-пълно и цялостно реализиране на жените в икономическия и обществен живот, съобразно най-високите световни стандарти. 4. Подпомага осъществяването на идеалите за мир, справедливост, добруване и утвърждаване общочовешките морални стойности в регионален, национален и световен мащаб.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2019

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи