Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

Народно читалище "Наука - 1900" с. Марян

Читалище
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Местни инициативни групи
Читалищни дейности

Мисия на организацията
Развитие и обогатяване на културния живот в с. Марян и околността, запазване на обичаите и традициите, възпитаване на националното самосъзнание, опазване на културното и историческото наследство в региона.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2011

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи