Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

НПО Профил

Млад репортер / Young Reporter NGO

Млад репортер / Young Reporter NGO

Сдружение – спортен клуб/федерация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Младежки въпроси, политики и изследвания
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Социални услуги

Мисия на организацията
Повишаваме осведомеността на младежи чрез реализиране на различни проекти.
Открий медиите
Разбери медиите

We increase public awareness on various topics through realizing different projects.
Discover Media
Unredstand Media

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2022

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
1. https://www.ngobg.info/bg/calendar/16361-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.html

2. https://www.ngobg.info/bg/calendar/16360-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC.html

3. https://www.ngobg.info/bg/news/15480-%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.html

4. https://www.ngobg.info/bg/news/15464-%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81.html

5. https://www.ngobg.info/bg/news/10257-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D1%81-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC-%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0.html

6. https://www.ngobg.info/bg/search/all.html?Keyword=%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80